CÁP ĐỒNG TRỤC DSS 4C – không nguồn

  • Cáp đồng trục 4C, 48 sợi A1/mg, lõi đồng , mầu đen, cuộn 200m.
Danh mục: