CÁP ĐỒNG TRỤC DSS 5C – không nguồn

– Dây đồng trục, bọc dầu, 80 sợi A1/mg, lõi đồng, mầu đen, cuộn 200m, 305m

Danh mục: